Aureus Kliniek Opleidingen

Aureus Kliniek Opleidingen

De Aureus Kliniek is een erkend leerbedrijf bij “Beroepsonderwijs Bedrijfsleven”. De leerplaatsen zijn voor schoonheidsspecialisten niveau 4 en huidtherapeuten. Op www.stagemarkt.nl staan de bedrijfsgegevens en beschikbare stageplaatsen.

De Aureus Kliniek is tevens een CRKBO geregistreerde instelling voor Injectable trainingen voor artsen die zich (verder) willen bekwamen in de esthetische geneeskunde (www.crkbo.nl/Register/Instellingen). Daarbij wordt naast de anatomie van het gelaat vooral getraind op praktische vaardigheden en gevaren zones. Kijkt u voor meer informatie op www.aureuskliniek.nl/opleiding

Bovendien is Pascale Schoofs Trainer bij de American Academy of Aesthetic Medicine, Trainer bij Filorga Medical (www.inma-cosmetics.com) en bij Implacademy, injectable opleidingen voor tandartsen (www.implacademy.nl) (https://www.implacademy.nl/docenten#people-drs-f-p-schoofs). Pascale Schoofs is lid van NLSAS, NVEG en is Board Member van de Amerikaanse Academie voor Esthetische Geneeskunde (AAAM). De Aureus Kliniek is aangesloten bij Anbos (lidmaatschapsnummer 27391), Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging.

Courses

Injectables

De Aureus Kliniek biedt hands-on trainingen met theoretische onderbouwing en toetsing. Uitgebreide kennis van alle esthetische behandelmethoden, en met name van de injectietechnieken en anatomie, is een vereiste voor de kwaliteit, veiligheid en goede resultaten voor en bij de cliënt.

De opleiding wordt onderverdeeld in een theoretisch-wetenschappelijk gedeelte en een praktijkgedeelte. De opleiding vindt plaats op een dag, onderverdeeld in een theoretisch ochtendprogramma en een praktisch middagprogramma, waarbij met modellen gewerkt wordt.

De medische inhoud van de opleiding zelf wordt grotendeels bepaald door de gevolgde opleidingen van de opleider, aangevuld met eigen onderwerpen waarvan de opleider heeft ervaren dat die van belang zijn dan wel belangrijke achtergrond informatie verschaffen. De structuur van het onderwijsprogramma is met name gericht op praktische vaardigheden en patiëntveiligheid. De huidige activiteiten van de Aureus Kliniek met betrekking tot de cursus vallen binnen de criteria van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Pascale Schoofs, de opleider van de Aureus Kliniek, is officieel erkend door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) als docent beroepsgerichte opleiding. U ontvangt een certificaat na het met succes afleggen van de praktische en theoretische examens van de cursus. Het uiteindelijke doel is om de cursist dusdanige vaardigheden aan te leren dat op een veilige manier esthetische behandelingen met injectables plaats kunnen vinden met resultaten waarover cliënten tevreden kunnen zijn.

De materie die behandeld wordt is:
Anatomie van het gelaat
Gevarenzones
Hoe goede en veilige resultaten te verkrijgen met BTX A en fillers